SOŠ JAROV UČÍ NEJMODERNĚJŠÍ ZELENÉ TECHNOLOGIE – VEGETAČNÍ STĚNA

Žáci posledních ročníků zahradnických oborů instalovali v areálu školy vegetační vertikální stěnu.

Vegetační stěna se nachází v interiéru budovy v hlavním vstupním vestibulu školy. Za pomoci dotace Ministerstva zemědělství vznikly dvě zelené stěny ukazující vnesení zeleně do omezených kancelářských prostor budov. Pozitivní vliv na člověka nepřináší pouze vysoká estetická hodnota, ale
i změna klimatu interiéru. Rostliny zvyšují vzdušnou vlhkost a zachycují prachové částice a tak omezují respirační problémy člověka. Prokázané je i snižování elektromagnetického smogu z počítačů a jiných spotřebičů. Žáci měli možnost samostatně navrhnout rozvržení druhové skladby rostlin dle estetických a pěstebních zásad a následně individuálně provézt instalaci.

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00