SOŠ JAROV VYBUDOVALA INSTALATÉRSKÝ POLYGON

Operační program

PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Instalatérský polygon SOŠ Jarov: kvalita výuky a výukového prostředí se zvýší

Střední odborná škola Jarov se může pochlubit novým zařízením, které ukazuje žákům reálné prostředí technických možností v rámci využití obnovitelných zdrojů energie. Jde o „Instalatérský polygon“, moderní učební pomůcku, která zkvalitňuje výuku učebního  oboru instalatér a studijního oboru TZB.

Systém polygonu simuluje reálné prostředí, poskytuje a seznamuje žáky s novými technologiemi v oboru. V okamžiku příchodu  do praxe uvidí vždy jen některé části nějakého zařízení různě propojené. Zde mají žáci možnost vidět moderní technologie pohromadě a zároveň mají možnost sami si je  vyzkoušet.

Právě využívání nových technologií a materiálů při výstavbě a budování složitých staveb a zařízení je přínosem. Bez solárního systému či rekuperace tepla si dnes nedovedeme některé typy staveb vůbec představit. Pro pochopení a zvládnutí těch nejsložitějších sestav jsme vybudovali s využitím evropských prostředků z dotačního programu moderní učební pomůcku – Instalatérský  polygon.

V zavádění  nových učebních pomůcek do výuky má naše škola dlouhou tradici. Využívání různých moderních technologií pro vyučované obory, které se ve škole učí, je dnes již samozřejmostí.

Polygonem projdou již v tomto školním roce nejenom žáci oboru Instalatér, ale i  žáci maturitního oboru TZB. Zároveň zde mohou žáci oboru kominík provádět různá měření, která jsou spojena s odkouřením připojeného plynového kotle.  Projekt bude pokračovat dál, polygon budeme průběžně modernizovat, abychom neztratili kontakt s reálným firemním prostředím.

Unie

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00