Dne 4. 4. 2019 se konal na Mělníku již  18. ročník soutěže ve střihu ovocných stromů s názvem „Soutěž o zlaté nůžky a očkovací nůž“.

Naše škola se této soutěže opět zúčastnila a tento rok nás reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení Daniel Kos, Petr Nyhilč a Jakub Šimon.

Soutěž se skládá ze dvou částí, v první části probíhá odborný náslech pod vedením odborníka na střih ovocných stromů – pana docenta Suse, profesora z VŠZ. A v druhé části žáci již prakticky při vlastním střihu uplatňují získané vědomosti. Naši žáci se tohoto úkolu zhostili úspěšně a získali třetí místo v silné konkurenci dalších zahradnických škol. Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.