SOUTĚŽ OBORU INSTALATÉR

Pod záštitou Cechu instalatérů ČR každoročně probíhá soutěž žáků učebního oboru instalatér.
Ve dnech 14. 2. -15. 2. 2019 proběhlo regionální kolo v Lysé nad Labem., kterého se zúčastnilo celkem pět středních škol.

Naši školu reprezentovali žáci Jakub Dalihod ze třídy 2.I a Ondřej Sechter z 3.IA. Žáky na soutěži doprovázel učitel OV Petr Šeda.

V úvodu soutěže proběhla teoretická část, ve které se náš tým umístil na prvním místě. Po teorii následovala praktická část, která se prováděla na montážních panelech. Žáci instalovali kanalizační potrubí, vodovodní potrubí a kompletaci podle plánu. Tolerance rozměrů byla určena v rozmezí + – 0,5 mm.

Náš tým se snažil o co nejpřesnější provedení zadané práce, ale i přesto předal hotovou instalaci jako první. Také v konečném hodnocení se umístil na prvním místě a postupuje do celostátního kola soutěže, která se bude konat v listopadu 2019 v Praze v rámci výstavy Schola Pragensis.

Za výbornou reprezentaci naší školy jim děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

SOUTĚŽ OBORU INSTALATÉR SOŠ JAROV