SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORU TRUHLÁŘ – REGIONÁLNÍ KOLO PRAHA

Dne 4. 11. 2021 se v naší škole konala soutěž odborných dovedností v oboru truhlář, regionální kolo Praha. Zúčastnili se čtyři soutěžící ze dvou škol – Akademie řemesel Praha – Střední škola technická a naše škola.

Soutěžním úkolem bylo vytvoření z připraveného materiálu skřínky s dvířky, která měla spojení na polokryté ozuby a dvířka byla spojena na jednoduchý čep a rozpor. Soutěžní klání bylo velice napínavé a porota ve složení Ing. Radek Brychta (Klastr českých nábytkářů jako předseda komise), vedoucí učitel odborného výcviku oboru truhlář naší školy Bc. Andrlík Radek a vedoucí učitel odborného výcviku Akademie řemesel Praha Ing. Holenda Martin, neměli v žádném případě jednoduchou úlohu při hodnocení a udělování bodů za vykonanou práci.

V konečném součtu a zhodnocení všech pro a proti porota vyhlásila výsledky v pořadí: jako první se umístil Lukáš Červenka – SOŠ Jarov, na druhém místě se umístil Adam Palát – Akademie řemesel, třetí skončil Roman Adam – Akademie řemesel a na čtvrtém místě Matouš Vaněk- SOŠ Jarov.

Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do další práce.

Ceny pro vítěze věnovali Klastr českých nábytkářů zastoupený Ing. Radkem Brychtou, dále pak Pražská vydavatelská společnost s.r.o. prostřednictvím časopisu Praktik + Byt magazín zastoupený paní šéfredaktorkou Mgr. Helenou Pokornou Hladíkovou a marketing manažerem Mgr. Černým Luďkem.