SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORU TRUHLÁŘ REGIONÁLNÍ KOLO PRAHA

Dne 12. 12. 2019 naše škola SOŠ Jarov ve spolupráci s Klastrem českých nábytkářů pořádali regionální kolo soutěže odborných dovedností v oboru truhlář. Mimo naší školy se zúčastnili žáci   Střední školy a vyšší odborné školy umělecké a řemeslné Nový Zlíchov a Akademie řemesel Praha – Střední škola technická.

Každá škola měla v nominaci dva žáky, a soutěžním úkolem byla výroba skřínku s dvířky. Soutěžní klání bylo velice napínavé a bylo radost pozorovat žáky všech škol v jejich zaujetí ve snaze zvítězit. Porota ve složení Ing. Radek Brychta – Klastr českých nábytkářů, předseda komise, pan Jiří Ivasienko-Asko a.s. a pan Zdeněk Mach emeritní učitel odborného výcviku oboru truhlář neměla jednoduchou úlohu při hodnocení a udělování bodů za vykonanou práci.

V konečném součtu a zhodnocení všech pro a proti porota vyhlásila výsledky a následující pořadí. Jako první se umístil František Plášil – SOŠ Jarov, jako druhý Michal Rak – SŠ Nový Zlíchov a na třetím místě se umístil Tomáš Zámečník – SOŠ Jarov.

Vítěz postupuje do celorepublikového kola, kde je pořadatelem Integrovaná střední škola Slavkov u Brna a soutěž se bude konat v rámci veletrhu nábytku MOBITEX na Výstavišti v Brně dne 26. 2. 2020.

Všem, kteří se zúčastnili soutěže, moc děkujeme a zároveň těm, kteří se umístili na stupních vítězů, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do další práce.