SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ

pokrývač, klempíř, tesař, kominík a instalatér v Brně .

Obor pokrývač 22. ročník „MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY “

Obor klempíř 22. ročník „MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY “

Obor tesař 17. ročník „MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY “

Obor kominík 8. ročník „MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY“

Obor instalatér 22. ročník „UČEŇ INSTALATÉR 2019“

Soutěže jsou zařazeny do projektu „ČESKÉ RUČIČKY“

Ve dnech 27. 2. 2019 až 28. 2. 2019 se naši žáci oboru pokrývač, klempíř, tesař a kominík, a 26. 2. 2019 až 28. 2. 2019 žáci oboru instalatér, zúčastnili MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v Brně na 24. MEZINÁRODNÍM STAVEBNÍM VELETRHU BRNO IBF.

Soutěže se konaly v pavilonu Z. Pavilon Z  je výstavní hala na  brněnském výstavišti  dostavěná v roce  1959 . S kruhovým půdorysem o průměru 124 m a  kupolovitou  střechou dosahující výšky 46 m tvoří architektonickou dominantu celého výstaviště. Autory návrhu z roku  1958  jsou  Zdeněk Denk , Zdeněk Alexa a Ferdinand Lederer . S užitnou plochou 24 136 m² a objemem 290 000 m 3  byl největším výstavním pavilonem v  Československu . Jeho kopule má vršek ve výšce 30 m. Objekt je spolu s některými dalšími stavbami na Brněnském výstavišti chráněn jako kulturní památka.

Účast našich žáků oboru pokrývač Michala Křivana a Jakuba Daniše pod vedením učitele odborného výcviku Ivana Havránka, žáků oboru klempíř Dominika Dufka a Lukáše Jiráska pod vedením učitele odborného výcviku Ondřeje Jirků, žáků oboru tesař Jakuba Kačera a Vojtěcha Vilknera pod vedením učitele odborného výcviku Jana Selichara, žáků oboru kominík Marka Šedivého a Šimona Pertolda pod vedením učitele odborného výcviku Pavla Štafka a žáků oboru instalatér Jaroslava Blažka a Václava Šlehofera pod vedením učitele odborného výcviku Jaroslava Láše byla velice přínosná. Ze soutěže si přivezli především mnoho zkušeností, kontaktů a při vzájemném měření sil v nových metodách a technologiích v daných oborech i porovnání svých znalostí a dovedností.

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 1. 3. 2019 na výstavišti. Obor klempíř, tesař, pokrývač a kominík v pavilonu Z a obor instalatér v pavilonu A „ROTUNDA“ Klempíři na stupeň vítězů sice nedosáhli, ale ve velmi silné konkurenci těch nejlepších z nejlepších v rámci celé České republiky svým umístěním rozhodně ostudu naší škole neudělali. Pokrývači a tesaři se umístili na třetím místě a kominíci na druhém místě. Vítězství jim uniklo doslova jen o několik bodů. Instalatéři se v družstvech umístili na druhém místě a v jednotlivcích z dvaceti sedmi na čtvrtém a šestém místě.

Všem za výbornou reprezentaci naší školy děkujeme!

SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ