SPORTOVNÍ KROUŽKY PRO ŽÁKY

Úterý
Středa
Čtvrtek
POSILOVNA17:30 – 19:00
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
Úterý
Čtvrtek
BAZÉN16:30 – 19:00
18:30 – 20:00
ÚterýVELKÁ TĚLOCVIČNA16:30 – 17:30

Žáci, kteří mají o kroužky zájem se mohou přihlásit u vyučujících TV.
Info: Martin Čadek – 773 990 248, telovychova@skolajarov.cz