SPORTOVNÍ KROUŽKY PRO ŽÁKY

Úterý
Středa
Čtvrtek
POSILOVNA16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
Úterý
Čtvrtek
BAZÉN16:30 – 19:00
16:30 – 17:30
ÚterýSAUNA 16:30 – 18:00 (dívky)
18.00 – 18.45 (chlapci)
StředaMalá tělocvična15:45 – 17:00

Žáci, kteří mají o kroužky zájem se mohou přihlásit u vyučujících TV.
Info: Martin Čadek – 773 990 248, telovychova@skolajarov.cz