STAVEBNÍ PROVOZ

(36 – 44 – L/51)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Studium navazuje na tříleté učební obory a zabývá se přípravou, navrhováním a realizací novostaveb, přípravou, navrhováním a realizací rekonstrukcí, modernizací a adaptací objektů dříve postavených. Připravuje žáky i pro činnost techniků posuzujících, navrhujících a zajišťujících opravy budov památkově chráněných, které mají historický nebo jiný odůvodněný význam.

Koncepce zaměření oboru vychází z toho, že se rozsah přestaveb bude zvětšovat pro velké množství starých a starších budov, které nevyhovují funkčním ani užitným požadavkům, nebo které chátrají. V průběhu druhého ročníku je studium také orientováno na dokonalé zvládnutí počítačového konstruování využitím moderních CAD systémů.

Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje kromě části odborné také část všeobecně vzdělávací v rozsahu nutném k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

UPLATNĚNÍ
Absolventi se uplatní jako stavební technici průzkumu, přípravy, realizace investic a engineeringu, projektanti, mistři nebo stavbyvedoucí. Oblastí působení jsou nové stavby, ale i opravy, rekonstrukce a modernizace staré zástavby, obnova památek. Své uplatnění nacházejí absolventi také v oblasti správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, jako pracovníci v oblasti památkové péče. Uplatnit se mohou i jako pracovníci marketingu ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a produktů, jako obchodně-techničtí zástupci nebo technicko-servisní pracovníci firem, zabývajících se činností související s daným oborem.

  • DÉLKA PŘÍPRAVY

    2 roky

  • PODMÍNKY PŘIJETÍ

    Vyučení v oboru – předložení výučního listu

  • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

    Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Stavební obnova
LIGA ROZPOČTÁŘŮ
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ NA ČZU