NÁVŠTĚVA Z BARCELONY

V úterý 22. října 2019 nás navštívila skupina středoškolských učitelů ze španělské Barcelony spolu se zástupci Odboru školství Magistrátu hl. m. Prahy, a to v rámci projektu Xarxa FP (European Mobility Network).

Po oficiálním přijetí ředitelem školy a krátkém představení školy je pozdravili i zástupci dvou řemeslných cechů, s nimiž naše škola velmi úzce spolupracuje (Společenstvo kominíků ČR a Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR).

Hosté se živě zajímali především o problematiku způsobu výuky v rámci odborného výcviku (praxe ve školních dílnách, následně ve firmách, produktivní práce učňů …) a velmi detailně se pak dotazovali i na naše zkušenosti se zapojováním žáků ze znevýhodněných prostředí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávacího procesu.

Věříme, že se hostům u nás líbilo a že si odvezou příjemnou vzpomínku na pražský Jarov.

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00