STAVEBNÍ PRÁCE

(36 – 67 – E/02)

CHARAKTERISTIKA OBORU

V učebním oboru stavební práce se žáci seznamují s  manipulací a správným skladováním stavebního materiálu, výrobou maltovin a betonových směsí, zemními pracemi prováděnými ručně. Součástí výuky je i jednoduché zdění, manipulace s výztuží, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí, jednoduché bourací práce, úklid pracoviště, ruční práce při terénních úpravách a manipulace se stavebními odpady.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví, a to v pozici zaměstnance ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti pozemního stavitelství.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  2 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Učební obory H - zedník
OBKLADAČI SOŠ JAROV
ZEDNÍCI NA SUSO 2019 SOŠ JAROV
Soutěž se stavebnicí Merkur

SUSO 2018 - 2018-09-21

Naši zedníci na soutěži Naše škola se ve dnech 18.…

LIPOVÁ RATOLEST

Svaz zakládání a údržby zeleně pořádal ve dnech 24. –…

OBKLADAČSKÉ NADĚJE 2018

Ve dnech 10. - 11. dubna 2018 se naši žáci Filip Gajdušek…
SOLLERTIA 2019 SOŠ JAROV

SOLLERTIA 2019

PRIMÁTOR OTEVŘEL NÁŠ NOVÝ MOST SOŠ JAROV
STAVAŘI VE ŠPANĚLSKU SOŠ JAROV
ZAHRANIČÍ SOŠ JAROV
GRANTY hl. m. PRAHY 2019 SOŠ JAROV
OBKLADAČI SOŠ JAROV
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00