STAVEBNÍ PRÁCE

(36 – 67 – E/02)

CHARAKTERISTIKA OBORU

V učebním oboru stavební práce se žáci seznamují s  manipulací a správným skladováním stavebního materiálu, výrobou maltovin a betonových směsí, zemními pracemi prováděnými ručně. Součástí výuky je i jednoduché zdění, manipulace s výztuží, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí, jednoduché bourací práce, úklid pracoviště, ruční práce při terénních úpravách a manipulace se stavebními odpady.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví, a to v pozici zaměstnance ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti pozemního stavitelství.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  2 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Učební obory H - zedník

EXKURZE NA TÉMA ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Dne 6.11.2018 navštívili žáci 2AZ, 2CMP a několik žáků…

SUSO 2018 – 2018-09-21

Naši zedníci na soutěži Naše škola se ve dnech 18.…

LIPOVÁ RATOLEST

Svaz zakládání a údržby zeleně pořádal ve dnech 24. –…

OBKLADAČSKÉ NADĚJE 2018

Ve dnech 10. - 11. dubna 2018 se naši žáci Filip Gajdušek…

SUSO 2018 – Naši zedníci zvítězili

Naše škola se ve dnech 9. 2. - 10. 2. 2017 zúčastnila 22.…

OBKLADAČSKÁ NADĚJE

Ve dnech 4. - 5. dubna 2017 se naši žáci Jaroslav Linčak…
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00