STAVEBNÍ PRÁCE

(36 – 67 – E/02)

CHARAKTERISTIKA OBORU

V učebním oboru stavební práce se žáci seznamují s  manipulací a správným skladováním stavebního materiálu, výrobou maltovin a betonových směsí, zemními pracemi prováděnými ručně. Součástí výuky je i jednoduché zdění, manipulace s výztuží, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí, jednoduché bourací práce, úklid pracoviště, ruční práce při terénních úpravách a manipulace se stavebními odpady.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví, a to v pozici zaměstnance ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti pozemního stavitelství.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  2 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Učební obory H - zedník

DEN ŘEMESEL V KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC – obkladači

      V sobotu 18. 2. 2017 naše škola již potřetí…

Přátelský zápas s DM Zelený pruh

      Zápasy byly hrané v přátelské atmosféře.…

Obkladačské naděje 2015

      Za dobrou reprezentaci naší školy děkujeme. …

Obkladačské naděje 2014

      Soutěž pořádá a zajišťuje Cech obkladačů…

TOP KEMP oboru zedník

Ve dnech 5. - 7. 11. 2012 se uskutečnil TOP kemp oboru zedník.…
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00