STROJÍRENSKÉ PRÁCE – ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

(23 – 51 – E/01

CHARAKTERISTIKA OBORU

V průběhu studia se žáci seznamují s ručním a strojním opracováním kovů, dělením materiálů, základy strojního obrábění, měřením a prácí s výkresovou dokumentací, zhotovováním a montáží ocelových konstrukcí, oken, dveří, vrat a zábradlí.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnit se v oblasti strojírenství nebo údržby.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 

Součástí výuky oboru Strojní mechanik – zámečník jsou základní svářečské kurzy, které nabízíme našim žákům zcela zdarma. (skutečná cena těchto kurzů je 32.000 Kč). Jedná se o následující čtyři metody: obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu (CO2), ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, řezání a drážkování kyslíkem a odporové bodové svařování. Svářečská škola zároveň umožňuje manuálně zručným žákům absolvovat evropské i mezinárodní zkoušky, tedy zkoušky ve svařování nejvyšší, za zvýhodněných cenových podmínek.

Do budoucna je zvažován i motivační prvek pro nejlepšího žáka v základním kurzu – možnost složit evropskou nebo mezinárodní zkoušku v dané metodě svařování zcela zdarma.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Strojní mechanik - zámečník - Škola Jarov

MACHŘI ROKU 2019

MACHŘI ROKU 2019

SVÁŘEČI SOŠ JAROV

MACHŘI ROKU 2018

Letošní ročník soutěže „Machři roku 2018“ se konal…

SOLLERTIA – OBOR ZÁMEČNÍK

Dne 24 .3 .2017 se konala soutěž „SOLLERTIA“ oboru Strojní…