TESAŘ

(kód: 36-051-H)

Autorizovaná osoba (AOs)Střední odborná škola Jarov, Učňovská 1, Praha 9
Autorizovaný zástupce AOs Andrlík Radek, Bc. (Vedoucí učitel odborného výcviku)
Zařazení PKNárodní soustava kvalifikací,stavebnictví, geodézie a kartografie
Místo konání výuky SOŠ Jarov, Učňovská 1, Praha 9
Forma výukyDenní
Způsob ukončení Osvědčení
Hodinová dotaceKurz: 256h (96 teorie+160 praxe)
Termín konáníškolní rok 2020 – 2021
Cena kurz a zkouška33 tis. Kč
Cena jen zkouška12 tis. Kč
Finanční úhradabankovním převodem na číslo účtu 15730081/0100 , do zprávy pro příjemce uvést křestní jméno, příjmení a název profesní kvalifikace hotově v pokladně školy
Tesař - Škola Jarov

Chcete získat vyuční list?
Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Tesař (kód: 36-051-H) tvoří úplnou profesní kvalifikaci. Uchazeč se může přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Tesař, kód: 36-64-H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky). Předložením osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00