TESAŘSKÉ PRÁCE

(36 – 64 – E/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Učební obor tesařské práce zahrnuje zhotovování bednění, montáž a demontáž lešení, přípravu a montáž krovů, dřevostaveb, provádění dřevěných obkladů a podlah, výrobu jednoduchých dřevěných konstrukcí, provádění sádrokartonových konstrukcí, opravy a podchycování konstrukcí. Odborný výcvik probíhá v  areálu školy, kde je devět rukodělných dílen a dvě strojovny , které jsou nadstandardně vybaveny dřevoobráběcími stroji.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání tesař. Po krátkém zapracování mohou rozšířit své uplatnění i v jiných oblastech zpracování dřeva, případně v navazujících oborech obchod a logistika.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Tesař - Škola Jarov

SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ

DEN S VORAŘI