TOP KEMP oboru zedník

Ve dnech 5. – 7. 11. 2012 se uskutečnil TOP kemp oboru zedník. Akce, kterou zajišťuje Hospodářská komora hl. města Prahy, se zúčastnili tito žáci naší školy – Michal Plichta ze třídy 2 TZ a Petr Hejna ze třídy 3 PkSTZ. Pod vedením instruktora pana Zdeňka Szeleše se seznámili se zajímavou stavbou, konkrétně s opravou fasády domu na Vinohradské ulici v Praze.
Akce byla velice dobře připravena a žáci si odnesli nové poznatky a dovednosti, které v dalším profesním životě jistě dobře zúročí.