TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

(33 – 56 – E/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Truhlář patří mezi tradiční obory, navazuje na řemeslné dědictví našich předků a zároveň je to jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů dneška.

V učebním oboru truhlářské práce se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby. Ovládají základní odborné práce ve výrobě nábytku, stavebně-truhlářských výrobků, tesařských výrobků a konstrukcí, lepených dřevěných stavebních konstrukcí, prvků zahradní architektury apod. Rovněž zvládají práci na jednoduchých opravách a renovacích, montáž a osazování výrobků v objektech.

Odborný výcvik probíhá v areálu školy, kde je devět rukodělných dílen a dvě strojovny , které jsou nadstandardně vybaveny dřevoobráběcími stroji.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání truhlář. Po krátkém zapracování mohou rozšířit své uplatnění i na jiné oblasti zpracování dřeva, případně v navazujících oborech obchod a logistika.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Truhlář - dílny - Škola Jarov

Truhlář - Škola Jarov
Truhlář - dílny - Škola Jarov

NATÁČENÍ V NAŠICH DÍLNÁCH 

Vedoucí učitel odborného výcviku Bc. Radek Andrlík spolu s učitelem odborného výcviku Petrem Čepelkou se zúčastnili natáčení krátkých pořadů pro server hobby.idnes.cz…

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

Devatero řemesel - Škola Jarov
SUSO 2020

SUSO 2020

DEN S VORAŘI