Přehled

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E

CHARAKTERISITIKA

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se speciálními vadami učení.

ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

Závěrečná zkouška – výuční list

PRODAVAČSKÉ PRÁCE – KVĚTINÁŘ

(66 – 51 – E/01)

V učebním oboru prodavačské práce – květinář se žáci  v rámci tříletého studia vzdělávají ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v odborných předmětech se zahradnickým zaměřením. Získávají základní dovednosti a znalosti v oblasti květinářství, ošetřování a pěstování rostlin, jejich nároků na pěstování. Získají přehled o sortimentu řezaných květina a dalším květinářském zboží, nabízenému
v obchodech…

PRODEJNA SOŠ JAROV

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

(36 – 55 – E/01)

V učebním oboru klempířské práce se žáci seznamují s  materiálovou základnou, rozměřováním a rozkreslením rozvinutých tvarů plechových dílů, technologiemi výroby jednotlivých prvků a montáží klempířských výrobků ve stavebních objektech…

Klempíř - Škola Jarov

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

(36 – 57 – E/01)

Učební obor malířské a natěračské práce zahrnuje veškeré druhy výmalby bytových, společenských, průmyslových a dalších objektů včetně všech základních technik , jako jsou nátěry, válečkování, linkování, šablonování, zhotovení obkladových a plastických nátěrů, tapetování, základní lakýrnické práce na dveřích, oknech a kovových konstrukcích včetně odstranění původního nátěru…

Malíř a lakýrník - Škola Jarov

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

(36 – 59 – E/01)

Portfolio učebního oboru podlahářské práce se v poslední době rozšířilo od kladení a renovací klasických dřevěných podlah, PVC a koberců na montáže plovoucích podlah všech druhů i systémů a na stále se zdokonalující materiály a s nimi spojené moderní technologie jako je pokládka přírodního linolea tzv. marmolea, kladení thermofixů, protiskluzných materiálů, sportovních a laminátových podlah…

Podlahář - Škola Jarov

POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

(36 – 69 – E/01)

Učební obor pokrývačské práce zahrnuje pokládání a opravy krytin střech a střešních konstrukcí. Střecha je „korunou stavby“ a kvalita jejího provedení do značné míry určuje životnost celé budovy. Povolání je vykonáváno na střechách všech druhů staveb včetně např. věží. Je tedy třeba počítat s prací ve výškách, s těžko přístupnými objekty práce i s různými klimatickými podmínkami…

Pokrývač - Škola Jarov

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE

(36 – 62 – E/01)

Historie sklenářství jako uměleckého řemesla sahá až do středověku. Sklenářství je převážně ruční práce s velmi křehkým materiálem, a tak vyžaduje citlivost, zručnost a dovednost. Nutná je také určitá dávka vkusu a znalostí v oblasti umění, cit pro harmonii…

Sklář - Škola Jarov

STAVEBNÍ PRÁCE

(36 – 67 – E/02)

V učebním oboru stavební práce se žáci seznamují s  manipulací a správným skladováním stavebního materiálu, výrobou maltovin a betonových směsí, zemními pracemi prováděnými ručně. Součástí výuky je i jednoduché zdění, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí, jednoduché bourací práce, úklid pracoviště…

Management ve stavebnictví

STROJÍRENSKÉ PRÁCE – ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

(23 – 51 – E/01)

V průběhu studia se žáci seznamují s ručním a strojním opracováním kovů, dělením materiálů, základy strojního obrábění, měřením a prácí s výkresovou dokumentací, zhotovováním a montáží ocelových konstrukcí, oken, dveří, vrat a zábradlí…

Strojní mechanik - zámečník - Škola Jarov

TESAŘSKÉ PRÁCE

(36 – 64 – E/01)

Učební obor tesařské práce zahrnuje zhotovování bednění, montáž a demontáž lešení, přípravu a montáž krovů, dřevostaveb, provádění dřevěných obkladů a podlah, výrobu jednoduchých dřevěných konstrukcí, provádění sádrokartonových konstrukcí, opravy a podchycování konstrukcí…

Tesař - Škola Jarov

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

(33 – 56 – E/01)

V učebním oboru truhlářské práce se žáci seznamují s  materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby. Ovládají základní odborné práce ve výrobě nábytku, stavebně-truhlářských výrobků, tesařských výrobků a konstrukcí, lepených dřevěných stavebních konstrukcí, prvků zahradní architektury apod…

Truhlář - dílny - Škola Jarov

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

(41 – 52 – E/01)

Charakteristika profese zahradnické práce je velice široká. Patří sem květinářství, sadovnictví, ovocnářství a zelinářství, ruční i mechanizované činnosti při pěstování květin, zeleniny i ovocných rostlin a tvorbě okrasné zeleně, vázání a aranžování květin, výroba věnců, vánočních svícnů apod., ale také realizace navržené zahradnické úpravy rodinných okrasných zahrad či úpravy veřejné zeleně…

Zahradník - dílny - Škola Jarov

ZAHRADNICKÁ VÝROBA

(41 – 52 – E/02)

Charakteristika této profese je velice široká. Patří sem květinářství, sadovnictví, ovocnářství a zelinářství, ruční i mechanizované činnosti při pěstování květin, zeleniny i ovocných rostlin a tvorbě okrasné zeleně, ale také realizace navržené zahradnické úpravy rodinných okrasných zahrad či úpravy veřejné zeleně…

Zahradník - dílny - Škola Jarov

ZEDNICKÉ PRÁCE

(36 – 67 – E/01)

V učebním oboru zednické práce se žáci seznamují s  materiálovou základnou, zděním z různých materiálů, prováděním vnitřních a vnějších omítek, betonářskými pracemi, komponenty při výrobě malt a betonů, obkladačskými a kladečskými pracemi, osazováním prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby, vybouráváním nosných i nenosných částí konstrukcí…

Učební obory H - zedník

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY – M

URČENO PRO

Absolventy základních škol

ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

Maturitní zkouška

NÁVAZNÉ STUDIUM

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent pokračovat v magisterském nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

DŘEVOSTAVBY

(33 – 42 – M/01)

Jde o studijní obor zpracování dřeva zabývající se v celém rozsahu dřevařskou prvovýrobou a druhovýrobou. Vzhledem k širokému odbornému základu, který svým rámcovým obsahem pokrývá celou oblast zpracování dřeva, mají absolventi větší možnost uplatnit se v praxi…

Dřevostavby

MANAGEMENT VE SPORTU

(63 – 41 – M/01)

Obor management ve sportu je vhodný hlavně pro žáky, kteří se aktivně věnují sportu. Připravuje je zejména v ekonomické oblasti, ale počítá i s osvojením znalostí sportovní přípravy a zdokonalováním sportovních schopností a dovedností absolventů…

Management ve sportu

MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ

(63 – 41 – M/01)

Obor management ve stavebnictví připravuje žáky v oblasti ekonomické i stavební pro činnost pracovníků zabezpečujících ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy stavebních podniků všech právních forem, ale zejména v malém a středním podnikání…

Management ve stavebnictví

STAVEBNÍ OBNOVA

(36 – 47 – M/01)

Obor Stavební obnova připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s přípravou, navrhováním a realizací novostaveb, s přípravou, navrhováním a realizací rekonstrukcí, modernizací, adaptací objektů dříve postavených…

Stavební obnova

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

(36 – 45 – M/01)

Obor Technická zařízení budov připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti rozvodů a instalací technických zařízení v budovách, instalací provozních souborů, na úrovni projektové přípravy, navrhování a realizace…

Technická zařízení budov

ZAHRADNICTVÍ

(41 – 44 – M/01)

Obor zahrnuje dvě studijní zaměření. Po druhém roce studia si žáci s ohledem na možnost budoucího uplatnění volí jedno ze zaměření – Sadovnická a krajinářská tvorba nebo Floristika…

Zahradnictví

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY – H

URČENO PRO

Absolventy základních škol

ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

Závěrečná zkouška – výuční list

NÁVAZNÉ STUDIUM

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

INSTALATÉR

(36 – 52 – H/01)

V učebním oboru instalatér se žáci seznamují s montáží, udržováním a opravami vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby, spojováním materiálů pomocí závitových spojů, lepením, svářením a jinými technikami, osazováním armatur, připojováním zařizovacích předmětů zdravotní techniky a jiných zařízení plynovodních a otopných systémů…

Instalatér - Škola Jarov

KAMNÁŘ

(36 – 67 – H/02)

Učební obor kamnář zahrnuje základní znalosti zednických prací, stavby, rekonstrukce, opravy a údržbu klasických i moderních keramických kamen a sporáků a ostatních lokálních topidel jako jsou prádelní kotle, pece, grily a udírny…

Kamnář - Škola Jarov

KLEMPÍŘ

(23 – 55 – H/01)

V učebním oboru klempíř se žáci seznamují s  materiálovou základnou, rozměřováním a rozkreslením rozvinutých tvarů plechových dílů, technologiemi výroby jednotlivých prvků a montáží klempířských výrobků ve stavebních objektech…

Klempíř - Škola Jarov

KOMINÍK

(36 – 56 – H/01)

V učebním oboru kominík se žáci seznamují s čistěním průduchů komínů a kouřovodů, kontrolou jejich stavu, čistěním spotřebičů na pevná a kapalná paliva, připojováním spotřebičů všech druhů paliv na spalinovou cestu, zásadami umístění spotřebičů z hlediska požární bezpečnosti, sanací komínů vložkováním, opravami komínů a jejich příslušenství, stavbou a montáží vícevrstvých komínů a měřením spalin…

Kominík - Škola Jarov

MALÍŘ A LAKÝRNÍK

(39 – 41 – H/01)

Učební obor malíř a lakýrník zahrnuje veškeré druhy výmalby bytových, společenských, průmyslových a dalších objektů, včetně všech základních technik jako jsou nátěry, válečkování, linkování, šablonování, zhotovení obkladových a plastických nátěrů, tapetování, základní lakýrnické práce na dveřích, oknech a kovových konstrukcích včetně odstranění původního nátěru…

Malíř a lakýrník - Škola Jarov

MONTÉR VODOVODŮ A KANALIZACÍ A OBSLUHA VODÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

(36 – 58 – H/01)

V učebním oboru montér vodovodů a kanalizací se žáci naučí ručně i strojně opracovávat kovové i nekovové materiály, provádět údržbu strojního vodohospodářského zařízení, obsluhovat strojní zařízení používané na potrubářské práce, na úpravnách vody…

Montér vodovodů a kanalizací

PODLAHÁŘ

(36 – 59 – H/01)

Portfolio učebního oboru podlahář se v poslední době rozšířilo od kladení a renovací klasických dřevěných podlah, PVC a koberců na montáže plovoucích podlah všech druhů i systémů, a na stále se zdokonalující materiály a s nimi spojené moderní technologie jako je pokládka přírodního linolea tzv. marmoleum, kladení thermofixů, protiskluzných materiálů, sportovních a laminátových podlah…

Podlahář - Škola Jarov

POKRÝVAČ

(36 – 69 – H/01)

Učební obor pokrývač zahrnuje pokládání a opravy krytin střech a střešních konstrukcí. Střecha je „korunou stavby“ a kvalita jejího provedení do značné míry určuje životnost celé budovy. Povolání je vykonáváno na střechách všech druhů staveb včetně např. věží. Je tedy třeba počítat s prací ve výškách, s těžko přístupnými objekty práce i s různými klimatickými podmínkami…

Pokrývač - Škola Jarov

SKLENÁŘ

(36 – 62 – H/01)

V průběhu studia se žáci seznamují s řezáním tabulí skla na požadovaný rozměr podle výkresové dokumentace nebo zaměření v místě rekonstrukce, zasklíváním oken a dveří do dřevěných i plastových rámů, tmelením skel tmelem a silikonem, prací se zasklívacími profily, zasklíváním celoskleněných stěn a příček a prací s profilovaným sklem…

Sklář - Škola Jarov

STROJNÍ MECHANIK – ZÁMEČNÍK

(23 – 51 – H/01)

V průběhu studia se žáci seznamují s ručním a strojním opracováním kovů, dělením materiálů, základy strojního obrábění, měřením a prácí s výkresovou dokumentací, zhotovováním a montáží ocelových konstrukcí, oken, dveří, vrat a zábradlí…

Strojní mechanik - zámečník - Škola Jarov

TESAŘ

(36 – 64 – H/01)

Učební obor tesař zahrnuje zhotovování bednění, montáž a demontáž lešení, přípravu a montáž krovů, dřevostaveb, provádění dřevěných obkladů a podlah, výrobu jednoduchých dřevěných konstrukcí, provádění sádrokartonových konstrukcí, opravy a podchycování konstrukcí…

Tesař - Škola Jarov

TRUHLÁŘ

(33 – 56 – H/01)

V učebním oboru truhlář se žáci seznamují s  materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby. Ovládají základní odborné práce ve výrobě nábytku, stavebně-truhlářských výrobků, tesařských výrobků a konstrukcí, lepených dřevěných stavebních konstrukcí, prvků zahradní architektury apod. Rovněž zvládají práci na jednoduchých opravách a renovacích, montáž výrobků v objektech…

Truhlář - dílny - Škola Jarov

ZAHRADNÍK

(41 – 52 – H/01)

Charakteristika profese zahradník je velice široká. Patří sem květinářství, sadovnictví, ovocnářství a zelinářství, ruční i mechanizované činnosti při pěstování květin, zeleniny i ovocných rostlin a tvorbě okrasné zeleně, vázání a aranžování květin, výroba věnců, vánočních svícnů apod., ale také realizace navržené zahradnické úpravy rodinných okrasných zahrad či úpravy veřejné zeleně…

Zahradník - dílny - Škola Jarov

ZEDNÍK

(36 – 67 – H/01)

V učebním oboru zedník se žáci seznamují s  materiálovou základnou, zděním z různých materiálů, prováděním vnitřních a vnějších omítek, betonářskými pracemi, komponenty při výrobě malt a betonů, obkladačskými a kladečské pracemi, osazováním prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby, vybouráváním nosných i nenosných částí konstrukcí. Provádějí montážní práce při osazování železobetonových prvků…

Učební obory H - zedník

DVOULETÉ DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

DŘEVOSTAVBY

(33 – 42 – L/51)

Studium navazuje na tříleté učební obory a zabývá se v celém rozsahu dřevařskou prvovýrobou a druhovýrobou. Vzhledem k širokému odbornému základu, který svým rámcovým obsahem pokrývá celou oblast zpracování dřeva, mají absolventi větší možnost uplatnit se v praxi…

Dřevostavby

PODNIKÁNÍ

(64 – 41 – L/51)

Studium navazuje na tříleté odborné vzdělání a připravuje žáky v ekonomické oblasti. Připravuje žáky pro činnost pracovníků zabezpečujících ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy podniků všech právních forem, ale zejména v malém a středním podnikání…

Management ve stavebnictví

STAVEBNÍ PROVOZ

(36 – 44 – L/51)

Studium navazuje na tříleté učební obory a zabývá se přípravou, navrhováním a realizací novostaveb, přípravou, navrhováním a realizací rekonstrukcí, modernizací a adaptací objektů dříve postavených. Připravuje žáky i pro činnost techniků posuzujících, navrhujících a zajišťujících opravy budov památkově chráněných…

Stavební obnova

ZAHRADNICTVÍ

(41 – 44 – L/51)

Obor zahrnuje dvě studijní zaměření. Po prvním roce studia si žáci s ohledem na možnost budoucího uplatnění volí jedno ze zaměření – Sadovnická a krajinářská tvorba nebo Floristika. Zaměření Sadovnická a krajinářská tvorba je velice široké, vychází ze znalosti odborných předmětů jako jsou květinářství, sadovnictví, ovocnářství či zelinářství…

Zahradnictví

TŘÍLETÉ DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

PODNIKÁNÍ

(64 – 41 – L/51)

Studium navazuje na tříleté odborné vzdělání a připravuje žáky v ekonomické oblasti. Připravuje žáky pro činnost pracovníků zabezpečujících ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy podniků všech právních forem, ale zejména v malém a středním podnikání…

Stavební obnova

STAVEBNÍ PROVOZ

(64 – 41 – L/51)

Studium navazuje na tříleté učební obory a zabývá se přípravou, navrhováním a realizací novostaveb, přípravou, navrhováním a realizací rekonstrukcí, modernizací a adaptací objektů dříve postavených. Připravuje žáky i pro činnost techniků posuzujících, navrhujících a zajišťujících opravy budov památkově chráněných…

Management ve stavebnictví

ZAHRADNICTVÍ

(41 – 44 – L/51)

Obor zahrnuje dvě studijní zaměření. Po prvním roce studia si žáci s ohledem na možnost budoucího uplatnění volí jedno ze zaměření – Sadovnická a krajinářská tvorba nebo Floristika. Zaměření Sadovnická a krajinářská tvorba je velice široké, vychází ze znalosti odborných předmětů jako jsou květinářství, sadovnictví, ovocnářství či zelinářství…

Zahradnictví