ÚDRŽBA VOROVÉ TABULE

Před 6 lety při příležitosti 120. výročí založení spolku Vltavan Davle a na památku Vltavských vorařů a šífařů se podíleli tehdejší žáci naší školy na stavbě voru, který se stal památníkem vorařství v Davli. Zároveň představuje znalosti a dovednosti spojené se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. Toto dílo vzniklo za finanční podpory Vltavanu Davle, lesů ČR, Středočeského kraje a povodí Vltavy. I když voroplavba v souvislosti se stavbou přehrad zanikla, tradice spojené s ní jsou stále živé a předávají se mladším generacím. Současní žáci naší školy se podílejí na pravidelné údržbě, která je potřebná z důvodu vystavení voru povětrnostním vlivům. Všem patří velký dík za podporu již zaniklého řemesla, které si touto cestou můžeme připomínat.