VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDA 2019

Dne 24. 4.2019 se v naší škole konal XV. ročník krajského kola soutěže „Vědomostní olympiáda 2019“, pořádaný Cechem topenářů a instalatérů České republiky o zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu doporučené MŠMT ČR.

Soutěž se koná pod záštitou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Hospodářské komory ČR, za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR,

Ing. Andrzeje Bartośe, předsedy sekce Vzdělávání CTI ČR, doc. Ing. Aleše Rubiny Ph.D. a Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vysokého učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB.

Krajské kolo probíhalo formou písemných testů.
Žáci museli zvládnout 60 vybraných otázek – soutěžní otázky vycházející ze znalostí probraného učiva dle osnov a jsou zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I., II. a částečně III. ročník SOŠ a SOU.

Časový limit 45 byl minut a za každou správně zodpovězenou otázku získal soutěžící jeden bod . Zároveň rozhodoval i čas odevzdání.

Soutěže se zúčastnili zástupci celkem 10 škol
•  Střední odborné školy Jarov,
•  Střední odborné školy a středního odborného učiliště Beroun,
•  Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Dubno.,
•  Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod.,
•  Střední odborné školy a středního odborného učiliště Hradec Králové,
•  Střední odborné školy a středního odborného učiliště Kladno,
•  Středního odborného učiliště stavebního a Střední odborné školy stavební Kolín II.,
•  Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Neratovice,
•  Integrované střední školy v Slaný,
•  Střední školy služeb a řemesel, Stochov.

Pro učitele zúčastněných škol a pro zástupce sponzorů soutěže byl připraven program ve formě prohlídky školy. Zároveň zástupci sponzorských firem měli možnost soutěžícím prezentovat své firmy.

Zakončení soutěže bylo ukončeno předáním certifikátů jednotlivým účastníkům. Výsledky krajských kol budou uvedeny na stránkách Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Deseti nejlepším žákům vítězům krajského kola budou předány věcné ceny od generálních partnerů, hlavních partnerů, Cechu topenářů a instalatérů ČR dne 16. 5. 2019 v aule slavnostního  sálu Vysokého učení technického v Brně a téhož dne se uskuteční i celorepublikové kolo s vyhlášením tří nejlepších žáků (soutěžících) a školy, ze které vzešel vítěz vědomostní soutěže.

VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDA SOŠ JAROV
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00