VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDA CECHU TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČR 2023

Ve čtvrtek 11. května 2023 v zasedacím sále Dagmar Burešové Parlamentu Česká republiky proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků XVIII. ročníku Vědomostní olympiády, kterou pořádá Cech topenářů a instalatérů ČR.
Záštitu udělil místopředseda Poslanecké sněmovny ČR doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. MBA, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Za naši školu se zúčastnili dva žáci 3. ročníku oboru instalatér Roman Hochmana a Lukáš Podzemský, na přípravě žáků se podíleli Mgr. Jiří Zahradník a Ing. Helena Bakešová.

Roman Hochman postoupil mezi 10 nejlepších ze 111 účastníků soutěže a umístil se na krásném 8. místě  v takto velké konkurenci.

Soutěž probíhala formou písemných testů, za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, doc. Ing. Aleše Rubiny Ph.D., Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vysokého učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB.
Studijní materiál vycházel ze znalostí probraného učiva dle osnov, které byly zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I.,  II. a částečně III. ročník SOŠ a SOU.