Veletrh řemesel

V termínu 30. 9. – 1. 10. 2011 se naše škola zúčastnila celopražské akce Veletrh řemesel pod patronací radní hl. m. Prahy Aleksandry Udženija na podporu a rozvoj řemesel a učňovského školství. Celá akce proběhla na Karlově náměstí v Praze. Naše škola se prezentovala učebními obory sklenář, podlahář a zahradník. Současně se akce účastnila řada odborných řemeslných cechů, s kterými naše škola úzce spolupracuje. Jen namátkou Cech malířů a lakýrníků ČR, Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a Cech kamnářů ČR. Velký zájem o práce našich žáků i o možnost studia na naší škole ze strany návštěvníků veletrhu svědčí o rostoucím zájmu o řemeslo. Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 je dlouhodobě lídrem odborného vzdělávání ve stavebních a zahradnických oborech v rámci pražského i středočeského regionu. Všem žákům a zaměstnancům školy, kteří mají na prezentaci školy svůj podíl, patří náš dík.