VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL V AREÁLU CHVALSKÉ TVRZE

Dne 13. 9. 2022 se zúčastnila naše škola již tradičního veletrhu středních škol se zaměřením na řemeslné obory konaný v příjemném prostředí Chvalské tvrze v Horních Počernicích. Akci pořádala „Městská část Praha 20“pro žáky posledních ročníků základních škol přilehlých částí Prahy, pro jejich lepší orientaci v nabídce možností budoucího studia na středních školách.

Ve stavebních a zahradnických oborech má naše škola již tradičně výborné renomé.  Na tomto ročníku se představily obory sklenář, malíř, klempíř, zahradník, svářečská škola a truhlář.

Chvalská tvrz je ideálním místem pro předvádění řemeslného umu našich žáků pod vedením jejich učitelů odborného výcviku. Praktické ukázky výše jmenovaných řemesel přitahovaly mnoho návštěvníků veletrhu, a o veškeré předváděné obory byl veliký zájem. Svářečský trenažér byl středem zájmu všech návštěvníků. Nadšeně byla přijata i možnost vyzkoušet si na připravených deskách techniku fládrování. Pozadu nezůstaly ani ukázky našich zahradníků a floristů. Na předváděcích stanovištích získávali zájemci fundované informace o možnosti se na naší „Střední odbornou školu Jarov“ v některém, pro ně zajímavém, oboru příští školní rok nebo později přihlásit.