VIETNAMSKÉ ORCHIDEJE V PRAŽSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ V TROJI

Každoroční tematická výstava botanické zahrady o orchidejích láká mnoho návštěvníků. Jsme samozřejmě mezi nimi i my. A tak jsme vyrazili s různými třídami za exotikou do skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě Praha.

Studenty jsme rozdělili asi po dvaceti pěti studentech do skupiny a s průvodcem či průvodkyní jsme prošli všemi třemi částmi skleníku. Dozvěděli jsme se o udržování vegetačních podmínek, o rozdělení flory podle světadílů a klimatických pásem a hlavně informace a zajímavosti o rostlinách, které jsou součástí sbírky botanické zahrady. Na panelech jsme zjistili, kdy začínal letos nový rok ve Vietnamu   (22. ledna 2023), jak se slaví nový rok (musí se uklidit dům, týden před svátkem se vypouští do jezer zlaté rybky, které odnášejí zprávy do nebe nebeskému císaři) a jaké jsou typické barvy pro oslavy (červená – jako barva štěstí a žlutá připomínající zlato – jako symbol hojnosti a bohatství) a proč drak ve Vietmanu není strašidelný, ale je hodný, symbolizuje statečnost, dokonalost, odvahu a ušlechtilost a je vládcem jezer, řek a moří.

Letošní výstava byla inspirována vietnamskými orchidejemi. Informace zahrnují orchideje, které objevili čeští botanici (např. Vanilla atropogon, Christensonia vietnamica), jsou léčivé (Dendrobium draconis), mají zajímavý tvar květů (Bulbophyllum frostii – má květy jako dřeváčky), nebo se používají na záhony ve Vietnamu (u nás dáváme na záhon letničky, dvouletky, trvalky …, ale orchideje pěstujeme hlavně v interiéru) či jsou označovány jako plevelné na kávových plantážích. Průvodci také vysvětlili, jak mohou orchideje růst a proč mají zvláštní typ kořenů, ve kterých probíhá fotosyntéza, jaké typy pahlíz orchideje mají a samozřejmě popsali květy orchidejí. Právě barevnost, tvar, velikost květů a květenství je to, co návštěvníci nejvíce obdivují.

V druhé části skleníku (nížinný tropický prales) visel typický drak právě ve žluté a červené barvě, na „terase“ byly mezi zavěšenými orchidejemi také typické klobouky, mezi rostlinami visí lampiony.