VODÁCKÝ KURZ 2019

V termínu 20. – 22. 5. 2019 se konal školní vodácký kurz na řece Otavě. Za tři dny jsme spluli 63 říčních kilometrů ze Sušice do Písku. Řeka Otava je v tomto úseku stále svižně tekoucím tokem s množstvím peřejí a jezů, pro naše potřeby úsek přímo ideální.

Kurz byl zaměřen na základní, ale i pokročilé techniky ovládání kánoe, bezpečnost na vodních tocích a techniku sebezáchrany vůbec. Cestou jsme potkali sjízdné, nesjízdné i nebezpečné jezy. Například na jezu „Mrskoš“ měli žáci možnost vidět na první pohled nebezpečný jez, na jezu „Svaté pole“ základní principy posuzování nesjízdnosti podle vývarové linie.

Co nám v letošním roce nepřálo, bylo počasí. Celé tři dny více či méně pršelo. Na druhou stranu to vedlo téměř k optimálnímu stavu vody.
Závěrem je nutné pochválit všechny účastníky, kteří i přes velkou nepřízeň počasí, celý program kurzu zvládli na výbornou! Za zmínku stojí už jen fakt, že za celou dobu se nikdo „necvakl“ a všechny tři úseky byly absolvovány v rekordním čase.

VODÁCKÝ KURZ 2019 SOŠ JAROV

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00