VÝUKA S PROFESIONÁLNÍM FLORISTOU

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ jsme požádali majitele dvou prodejen květin pana Lukáše Hodáňa o představení provozoven, seznámení studentů s povinnostmi majitele firmy, ale i ukázky, které floristické výrobky jsou zákazníky nejvíce žádány.

Na společných hodinách v předmětu Floristika si po teoretické části tak žáci měli možnost vyzkoušet kulatou kytici, vypichované aranžmá a také jednu z mnoha svatebních kytic – vypichovanou do držáku s aranžovací hmotou.

Před vlastním vázáním bylo však nutné udělat přejímku květin a zeleně, začištění a zajištění rostlinného materiálu vodou. Výběr druhů a barev rostlin byl už na žácích.

Pan Hodáň během práce mezi žáky chodil a cennými radami pomáhal při vázání kytice a při zhotovování vypichované svatební kytice.

V obchodě dochází na závěr k vypočítání ceny a zabalení. Ceny jednotlivých květin a zeleně nám určil pan Hodáň. Ceny byly vzaty z jeho provozoven. Některé kytice dosáhly hodnoty přes dva tisíce korun.

Nejen možnost pracovat s velkým množstvím řezaných rostliny, ale možnost diskutovat o podnikatelském prostředí a všech povinnostech podnikatelů byla pro žáky maturitního ročníku velice přínosná. Minimálně pro maturitní zkoušku, kde mohou studenti zpracovávat úkol z floristiky a k tomu stanovit cenu.