WORKSHOP PRO TRUHLÁŘE

Dne 9. 11. 2022 u nás na škole proběhl workshop firmy Festool, pod vedením technika firmy pana Hodka.

Využití jednotlivých strojních zařízení bylo rozděleno do samostatných tematických bloků – řezání, vyřezávání, vrtání, spojování dílců (Domino), broušení. Jedna samostatná část byla věnována akubateriím. Podrobně jsme se seznámili s rozdělením baterií, použitím, údržbou a dobíjením. Do jednotlivých částí se ochotně zapojovali jak žáci učebního oboru truhlář, tak i učitelé odborného výcviku. Celkový přehled o výrobním programu firmy Festool byl pro nás všechny velice poučný a zajímavý. Je patrný vývojový posun a začlenění novinek, který firma nabízí pro obrábění všech využívaných materiálů v daném oboru.

Firmě Festool děkujeme za přínosnou prezentaci a těšíme se na další spolupráci.