ZAHRADNÍCI NA DRNU

Žáci třídy 3. AZ, kteří se specializují na Sadovnickou a krajinářskou tvorbu si opět rozšířili obzory  v oboru. Dne 14. 10. 2019 nám byl umožněn přístup do polyfunkční budovy na Národní třídě, jedná se o jedinečné architektonické dílo, jejímž autorem je český architekt Stanislav Fiala, který se před pár týdny stal architektem roku 2019. DRN, jak se stavba výstižně nazývá, propojuje stavbu se zelení a jednotlivé složky se vzájemně doplňují. Uvedené prvky jsou dokonale promyšlené, propojené s okolím a působí harmonicky.

To vše by však nebylo možné bez zahradníků a jejich zkušeností. Promyšlené kombinace travin, popínavek, trvalek i cibulovin vycházejí z dlouholetých zkušeností tvůrců zeleně i realizátorů zelených ploch. Radosti a starosti této realizace s námi sdílel pan Jan Kocourek, který se podílel na tvorbě  zeleného konceptu budovy. Tímto mu mnohokrát děkujeme za jeho čas.

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00