ZAHRADNÍCI NA MORAVĚ

Ve dnech 11. – 12. 6. 2019 vyrazili zahradníci poznávat zahradnický obor trochu jinak než z lavic či z naší zahrady. Pro třídy 2.CZ, 2.AZ, 3.AZ, 1.TZ a 1.NSZ byl připraven náročný program, ve kterém jsme se snažili ukázat našim žákům nejen historii zahradnictví, ale i současnou produkci různých zahradnických odvětví.

Historie zahradnictví byla žákům představena nejprve v podobě pravidelné renesanční zahrady v Bučovicích. Nádherná renesanční místa jsme následně vyměnili za baroko v Buchlovicích, za výstavu fuchsií a za navazující přírodně krajinářský park, ve kterém se nachází celá řada nádherných, dendrologicky cenných dřevin.

Další zastávkou byl ovocný sad s intenzivním způsobem pěstování meruněk. Tato tři roky stará výsadba byla realizována převážně z dotačních titulů nabízených českým ovocnářům. S možností čerpání těchto dotačních titulů a s pěstováním meruněk nás seznámil pan Zdeněk Huták se synem. I když ani jeden z nich není původně z oboru, velmi obstojně si vedou v zakládání ovocných sadů, v produkci ovoce a samozřejmě i odbytu svých produktů.

Následoval přesun do Valtic přes romantickou stavbu Rendez- vous , která je též zvaná Dianin chrám a je již součástí historicky unikátního Lednicko-valtického areálu. Zde nás velmi vřele přivítali hejna komárů. Byla to naše nejrychlejší návštěva, všichni účastníci zájezdu vzali náš krásný autobus při zpáteční cestě od Rendez-vous úprkem :) .

Večeře, ubytování v hostelu ve Valticích i posezení u ohně nesmělo samozřejmě chybět.

Druhý den ráno jsme se po vydatné rozcvičce přesunuli na lahodnou snídani do krásných míst v těsné blízkosti Valtického zámku. Posilněni přímo královskou snídaní jsme vyrazili za panem Ing. Bc. Otem Bernadem (zahradní architekt a správce parku) do Lednicko-valtického areálu. Pan Bernad nás provedl po nádherných prostorách Lednického skleníku a velmi pěkně vyprávěl nejen o historii, ale i o rostlinách.

Poslední zastávkou byla prohlídka společnosti Moravoseed. Pan Ing. Libor Růžička nás provedl po provozu společnosti, včetně laboratoří. Žáci se díky této úžasné prezentaci pana Růžičky a jeho asistenta dozvěděli celou řadu informací o úpravě osiva a jeho distribuci.

Tímto bychom chtěli poděkovat paní průvodkyni Mgr. Martině Zdražilové, panu řidiči z dopravní společnosti Valenta – bus i správě hostelu ve Valticích, kteří se o nás starali. Nemalé díky patří také žákyni Míše Babůrkové, která se celou dobu starala o fotodokumentaci naší společné cesty za zahradnickým poznáním. Velké poděkování patří také pochopitelně hlavní organizátorce výpravy Ing. Schwarzové.

Několik málo poznatků na závěr:
•  Historie je naše dědictví, které je nutno si dochovat, předávat a učit se z dob minulých.
•  Dobrým zahradníkem může být každý, který má o obor zájem, rozhled a odvahu se pustit do
něčeho nového.
•  Klimatické změny je nutno respektovat.
•  Zahradnický obor má i dnes velkou budoucnost.

PS: „ Repelentům a Fenistilu zdar, ZLATÍČKA“ . :)

ZAHRADNÍCI NA MORAVĚ SOŠ JAROV
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00