ZAHRADNICKÁ TEORIE A PRAXE

Žáci zahradnických oborů se často v průběhu studia zajímají o profesní uplatnění po ukončení studia.  Dne 18. 1. 2023 se uskutečnilo setkání se zkušeným zahradníkem, který žákům všech zahradnických oborů představil slasti a strasti zahradnictví. Pan Tomáš Chocenský našim žákům představil úspěšnou zahradnickou společnost, kterou sám před 20 lety vybudoval a plně se věnoval našim dotazů. Po příjemně stráveném dopoledni jsem si potvrdili, že zahradnický obor má  velkou budoucnost. Služby zahradníka začínají být opět v očích široké veřejnosti váženým povolání.

Mnohokrát děkujeme společnosti OK ZAHRADY s.r.o. za spolupráci.

OK ZAHRADY – YouTube