ZAHRADNICKÁ VÝROBA

(41 – 52 – E/02)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Charakteristika této profese je velice široká. Patří sem květinářství, sadovnictví, ovocnářství a zelinářství, ruční i mechanizované činnosti při pěstování květin, zeleniny i ovocných rostlin a tvorbě okrasné zeleně, ale také realizace navržené zahradnické úpravy rodinných okrasných zahrad či úpravy veřejné zeleně.

Naše škola má ve výuce tohoto oboru více než stoletou tradici a tedy velmi dobré zkušenosti a vybavení, jako jsou vlastní pěstební zahrady, síť květinářských prodejen a především školní botanickou zahradu, která je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu jednoduchých pracovních činností v zahradnictví s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování květin, okrasných dřevin a jejich výsadba. Absolvent je schopen vykonávat některé práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících. Uplatní se při pomoci zakládání sadovnických úprav, údržbě zeleně areálů, firem, hotelů, v péči o městskou zeleň, při údržbě parků a zahrad. Své uplatnění nachází v zahradnických firmách, výrobních podnicích, v květinových síních, květinářských prodejnách, zahradnických hypermarketech a velkoskladech květin.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  2 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Zahradník - dílny - Škola Jarov

Devatero řemesel - Škola Jarov

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA

Školní botanická zahrada je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem, shromažďuje více jak 5000 taxonů rostlin, je členem Unie botanických zahrad ČR a spolupracuje s řadou botanických zahrad v republice i ve světě. Rozprostírá se na území historického parku, založeného kolem r. 1920 známým pražským zahradním architektem Františkem Thomayerem. Její součástí jsou nové skleníky. Jedná se o moderní stavbu technicky i technologicky vybavenou na úrovni současné nejmodernější skleníkové techniky. Toto odloučené pracoviště školy slouží k výuce odborné praxe a odborného výcviku zahradnických oborů.

Školní botanická zahrada

V NOVÉ UČEBNĚ

Školní rok 2012/2013 začal pro zahradníky – především floristy – výukou v nově vytvořené učebně.
Oproti jiným učebnám má několik specifik – dostatek přirozeného světla, výškově polohovací stoly i židle, plocha pracovního stolu dostatečně velká i pro zhotovení smutečního věnce o průměru 100 cm….

Kromě teoretické výuky je určena právě i na vázání a aranžování květin, proto ještě teď – na podzim – jsme se věnovali vázání a aranžování z řezaných sezónních květin.
První cvičení jsme věnovali dekoraci dýní – kde jsme samotné dýně využili jako přírodní nádoby. Žáci využili možnost aranžovat uzavřená aranžmá (nízká kulatá, nebo typ „hamburger“) i dekorativní aranžmá. Pracovali jsme s letničkami (Zinnia elagans, Calendula officinalis, Amaranthus caudatus, Limonium sinuatum, Rudbeckia hirta, Helianthus annuus, ….), trvalkami (Helenium hybridum, Rudbeckia triloba, Rudbeckia fulgida, Sedum spectabile, Centranthus ruber ….), trávy, hlíznaté a cibulové, rostliny s plodenstvím (Nicandra, Allium, Dahlia, Pennisetum, Salvia officinalis ….). Kromě práce se živým materiálem jsme zjistili, jaké vědomosti z květinářství žákům zůstaly.

Z vázaných floristických výrobků jsme zvolili věnec na vstupní dveře z podzimních plodenství, kde základ tvoří větve šípkových růží s výraznými šípky a jako doplněk jsme používali plody žaludů, celé větve i květní stopky plaménku plotního a výhony se šišticemi chmele.

Učebna floristiky

EUROFLEURS 2023