ZAHRADNICKÁ VÝROBA

(41 – 52 – E/02)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Charakteristika této profese je velice široká. Patří sem květinářství, sadovnictví, ovocnářství a zelinářství, ruční i mechanizované činnosti při pěstování květin, zeleniny i ovocných rostlin a tvorbě okrasné zeleně, ale také realizace navržené zahradnické úpravy rodinných okrasných zahrad či úpravy veřejné zeleně.

Naše škola má ve výuce tohoto oboru více než stoletou tradici a tedy velmi dobré zkušenosti a vybavení, jako jsou vlastní pěstební zahrady, síť květinářských prodejen a především školní botanickou zahradu, která je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu jednoduchých pracovních činností v zahradnictví s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování květin, okrasných dřevin a jejich výsadba. Absolvent je schopen vykonávat některé práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících. Uplatní se při pomoci zakládání sadovnických úprav, údržbě zeleně areálů, firem, hotelů, v péči o městskou zeleň, při údržbě parků a zahrad. Své uplatnění nachází v zahradnických firmách, výrobních podnicích, v květinových síních, květinářských prodejnách, zahradnických hypermarketech a velkoskladech květin.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  2 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Zahradník - dílny - Škola Jarov
Devatero řemesel - Škola Jarov

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA

Školní botanická zahrada je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem, shromažďuje více jak 5000 taxonů rostlin, je členem Unie botanických zahrad ČR a spolupracuje s řadou botanických zahrad v republice i ve světě. Rozprostírá se na území historického parku, založeného kolem r. 1920 známým pražským zahradním architektem Františkem Thomayerem. Její součástí jsou nové skleníky. Jedná se o moderní stavbu technicky i technologicky vybavenou na úrovni současné nejmodernější skleníkové techniky. Toto odloučené pracoviště školy slouží k výuce odborné praxe a odborného výcviku zahradnických oborů.

Školní botanická zahrada

V NOVÉ UČEBNĚ

Školní rok 2012/2013 začal pro zahradníky – především floristy – výukou v nově vytvořené učebně.
Oproti jiným učebnám má několik specifik – dostatek přirozeného světla, výškově polohovací stoly i židle, plocha pracovního stolu dostatečně velká i pro zhotovení smutečního věnce o průměru 100 cm….

Kromě teoretické výuky je určena právě i na vázání a aranžování květin, proto ještě teď – na podzim – jsme se věnovali vázání a aranžování z řezaných sezónních květin.
První cvičení jsme věnovali dekoraci dýní – kde jsme samotné dýně využili jako přírodní nádoby. Žáci využili možnost aranžovat uzavřená aranžmá (nízká kulatá, nebo typ „hamburger“) i dekorativní aranžmá. Pracovali jsme s letničkami (Zinnia elagans, Calendula officinalis, Amaranthus caudatus, Limonium sinuatum, Rudbeckia hirta, Helianthus annuus, ….), trvalkami (Helenium hybridum, Rudbeckia triloba, Rudbeckia fulgida, Sedum spectabile, Centranthus ruber ….), trávy, hlíznaté a cibulové, rostliny s plodenstvím (Nicandra, Allium, Dahlia, Pennisetum, Salvia officinalis ….). Kromě práce se živým materiálem jsme zjistili, jaké vědomosti z květinářství žákům zůstaly.

Z vázaných floristických výrobků jsme zvolili věnec na vstupní dveře z podzimních plodenství, kde základ tvoří větve šípkových růží s výraznými šípky a jako doplněk jsme používali plody žaludů, celé větve i květní stopky plaménku plotního a výhony se šišticemi chmele.

Učebna floristiky
HEJNICE 2019
ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ SOŠ JAROV
FLORISTICKÁ SOUTĚŽ ČZS SOŠ JAROV
DĚČÍNSKÁ KOTVA SOŠ JAROV

DĚČÍNSKÁ KOTVA

CVRČOVICKÁ KOPRETINA 2019 SOŠ JAROV
POLABSKÝ MOTÝL 2019 SOŠ JAROV
HEJNICE 2019
FESTIVAL VĚDY 2019
REKVALIFIKACE SOŠ JAROV
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA JAROVĚ 2019
DENDROLOGICKÁ ZAHRADA V ČERVNU SOŠ JAROV
MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2019 SOŠ JAROV
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00