ZAHRADNICKÉ PRÁCE

(41 – 52 – E/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Charakteristika profese zahradnické práce je velice široká. Patří sem květinářství, sadovnictví, ovocnářství a zelinářství, ruční i mechanizované činnosti při pěstování květin, zeleniny i ovocných rostlin a tvorbě okrasné zeleně, vázání a aranžování květin, výroba věnců, vánočních svícnů apod., ale také realizace navržené zahradnické úpravy rodinných okrasných zahrad či úpravy veřejné zeleně.

Naše škola má ve výuce tohoto oboru více než stoletou tradici a tedy velmi dobré zkušenosti a vybavení, jako jsou vlastní pěstební zahrady, síť květinářských prodejen a především školní botanickou zahradu, která je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání zahradník . Absolventi oboru zahradnické práce nacházejí uplatnění v různých společnostech, ať už se jedná o soukromé firmy, odborné prodejny nebo instituce Hlavního města Prahy. Vzhledem k celkovému příklonu společnosti k oživování a obnovování městské zeleně a ke zvyšování počtu okrasných zahrad a parků jak ze strany města, tak na zakázku soukromých investorů, je zřejmé, že o tento obor bude zájem i v budoucnu.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Zahradník - dílny - Škola Jarov

Devatero řemesel - Škola Jarov

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA

Školní botanická zahrada je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem, shromažďuje více jak 5000 taxonů rostlin, je členem Unie botanických zahrad ČR a spolupracuje s řadou botanických zahrad v republice i ve světě. Rozprostírá se na území historického parku, založeného kolem r. 1920 známým pražským zahradním architektem Františkem Thomayerem. Její součástí jsou nové skleníky. Jedná se o moderní stavbu technicky i technologicky vybavenou na úrovni současné nejmodernější skleníkové techniky. Toto odloučené pracoviště školy slouží k výuce odborné praxe a odborného výcviku zahradnických oborů.

Školní botanická zahrada

V NOVÉ UČEBNĚ

Školní rok 2012/2013 začal pro zahradníky – především floristy – výukou v nově vytvořené učebně.
Oproti jiným učebnám má několik specifik – dostatek přirozeného světla, výškově polohovací stoly i židle, plocha pracovního stolu dostatečně velká i pro zhotovení smutečního věnce o průměru 100 cm….

Kromě teoretické výuky je určena právě i na vázání a aranžování květin, proto ještě teď – na podzim – jsme se věnovali vázání a aranžování z řezaných sezónních květin.
První cvičení jsme věnovali dekoraci dýní – kde jsme samotné dýně využili jako přírodní nádoby. Žáci využili možnost aranžovat uzavřená aranžmá (nízká kulatá, nebo typ „hamburger“) i dekorativní aranžmá. Pracovali jsme s letničkami (Zinnia elagans, Calendula officinalis, Amaranthus caudatus, Limonium sinuatum, Rudbeckia hirta, Helianthus annuus, ….), trvalkami (Helenium hybridum, Rudbeckia triloba, Rudbeckia fulgida, Sedum spectabile, Centranthus ruber ….), trávy, hlíznaté a cibulové, rostliny s plodenstvím (Nicandra, Allium, Dahlia, Pennisetum, Salvia officinalis ….). Kromě práce se živým materiálem jsme zjistili, jaké vědomosti z květinářství žákům zůstaly.

Z vázaných floristických výrobků jsme zvolili věnec na vstupní dveře z podzimních plodenství, kde základ tvoří větve šípkových růží s výraznými šípky a jako doplněk jsme používali plody žaludů, celé větve i květní stopky plaménku plotního a výhony se šišticemi chmele.

Učebna floristiky

EUROFLEURS 2023

EUROFLEURS 2023