ZAHRADNICKÉ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Žáci závěrečného třetího ročníku 3. CZ zahájili v úterý 3. 9. 2019 školní rok v zeleni. Ukončení prázdnin, pro mnohé posledních prázdnin před nástupem do zaměstnání, bylo stylové a hravé. Malešický park nám byl k dispozici pro připomenutí obsahu jednotlivých zahradnických předmětů a očekávané setkání třídy po prázdninách, zůstalo díky herním prvkům v parku neformální a uvolněné.

Botanická zahrada a areál ČZU

Ve středu 4. 9. 2019 zahradníci vyrazili opět za zelení. Tentokrát do areálu ČZU v Praze. Cílem naší výpravy byla Botanická zahrada, zeleň v areálu vysoké školy i nedávno realizované arboretum  – Libosad.

Komentovanou prohlídku Botanické zahrady, především tropického a subtropického skleníku, nám zajistili zaměstnanci zahrady Jan Sedlář a Bc. Soňa Moučková. Za jejich poutavé a zajímavé povídání jim touto cestu velice děkujeme. Díky jejich výkladu jsme poznali nové druhy rostlin, které v našich klimatických podmínkách nenajdeme.

Poutavá byla i chytrá lavička, která je nainstalovaná před fakultou Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Poslední zastávkou bylo arboretum – Libosad, plné dendrologických zajímavostí, sadovnických děl i sadovnické inspirace.

MALEŠICKÝ PARK 3.CZ
ZAHRADNICKÉ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU