ZAHRADNICTVÍ

(41 – 44 – L/51)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Zaměření oboru je velice široké, vychází ze znalosti odborných předmětů, jako jsou květinářství, sadovnictví, ovocnářství či zelinářství. Studium se dále zaměřuje se projektovou přípravu budoucích výsadeb, ať již soukromých zahrad nebo zakázek většího rozsahu. Absolventi jsou schopni zpracovat návrhy v grafické i počítačové podobě, vybrat vhodný sortiment a navrhnout cenovou kalkulaci. Samozřejmostí je i návrh budoucí údržby na několik dalších let.

Naše škola má výuce zahradnických oborů více než stoletou tradici a tedy velmi dobré zkušenosti a vybavení jako jsou vlastní pěstební zahrady, síť květinářských prodejen a především školní botanickou zahradu, která je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

DÁLKOVÉ STUDIUM
Studium je organizováno formou konzultací, které se konají každý čtvrtek v odpoledních hodinách. V tomto rozmezí mají žáci, dle rozvrhu, naplánovány zpravidla dva předměty. Po celé tři roky studia jsou vyučovány jak všeobecně-vzdělávací, tak odborné předměty. Součástí studia je jeden z vybraných cizích jazyků, škola nabízí možnost studia anglického, německého či ruského jazyka. Vzhledem k nižší dotaci výukových hodin, je kladen důraz na samostudium, případně individuální konzultace s vyučujícími. Žáci jsou soustavně připravováni na profilovou i písemnou část státní maturitní zkoušky.

  • DÉLKA PŘÍPRAVY

    3 roky

  • PODMÍNKY PŘIJETÍ

    Vyučení v oboru – předložení výučního listu

  • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

    Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Zahradnictví

ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA

Školní botanická zahrada je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem, shromažďuje více jak 5000 taxonů rostlin, je členem Unie botanických zahrad ČR a spolupracuje s řadou botanických zahrad v republice i ve světě. Rozprostírá se na území historického parku, založeného kolem r. 1920 známým pražským zahradním architektem Františkem Thomayerem. Její součástí jsou nové skleníky. Jedná se o moderní stavbu technicky i technologicky vybavenou na úrovni současné nejmodernější skleníkové techniky. Toto odloučené pracoviště školy slouží k výuce odborné praxe a odborného výcviku zahradnických oborů…

JIŘINKY A KRUH

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00