ZAHRADNICTVÍ

(41 – 44 – M/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Obor zahrnuje dvě studijní zaměření. Po druhém roce studia si žáci s ohledem na možnost budoucího uplatnění volí jedno ze zaměření – Sadovnická a krajinářská tvorba nebo Floristika.

Zaměření Sadovnická a krajinářská tvorba je velice široké, vychází ze znalosti odborných předmětů jako jsou květinářství, sadovnictví, ovocnářství či zelinářství. Zaměřuje se na projektovou přípravu budoucích výsadeb, ať již soukromých zahrad nebo zakázek většího rozsahu.

Zaměření Floristika se zaměřuje na vazbu a aranžování květin, výzdobu interiérů, výrobu věnců, vánočních svícnů a jiných dekorací, vazbu dárkových kytic či kytic k různým příležitostem (svatební vazba, smuteční vazba apod.).

Naše škola má ve výuce zahradnických oborů více než stoletou tradici a tedy velmi dobré zkušenosti a vybavení jako je vlastní botanická zahrada, která je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

UPLATNĚNÍ
Absolvent se po úspěšném ukončení studia uplatní v odpovědných funkcích v zahradnických podnicích nebo ve vedení soukromé zahradnické firmy. Je připraven vykonávat odborné funkce v tvorbě, údržbě a ochraně zeleně, ve státní správě, v obchodních společnostech, službách a v projekčních firmách, které se zabývají realizací zahradnických činností. Uplatní se i v dalších oblastech a to v množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, sadovnické a krajinářské tvorbě, vazačství a aranžování květin.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  4 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Zahradnictví
SVĚTLUŠKA 2019

SVĚTLUŠKA 2019

HEJNICE 2019
ŘEMESLNÉ OBORY U CHVALSKÉ TVRZE
SOŠ JAROV HISTORICKÝ ŠÍF
FESTIVAL VĚDY 2019
SOŠ JAROV SE SPOLKEM VLTAVAN V PARLAMENTU
HEJNICE 2019
FESTIVAL VĚDY 2019
REKVALIFIKACE SOŠ JAROV
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA JAROVĚ 2019
DENDROLOGICKÁ ZAHRADA V ČERVNU SOŠ JAROV
MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2019 SOŠ JAROV
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00