ZAHRADNÍK

(41 – 52 – H/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Charakteristika profese zahradník je velice široká. Patří sem květinářství, sadovnictví, ovocnářství a zelinářství, ruční i mechanizované činnosti při pěstování květin, zeleniny i ovocných rostlin a tvorbě okrasné zeleně, vázání a aranžování květin, výroba věnců, vánočních svícnů apod., ale také realizace navržené zahradnické úpravy rodinných okrasných zahrad či úpravy veřejné zeleně.

Naše škola má výuce tohoto oboru více než stoletou tradici a tedy velmi dobré zkušenosti a vybavení jako jsou vlastní pěstební zahrady, síť květinářských prodejen a především školní botanickou zahradu, která je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání zahradník . Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka. Absolventi oboru zahradník nacházejí uplatnění v různých společnostech, ať už se jedná o soukromé firmy, odborné prodejny nebo instituce Hlavního města Prahy. Vzhledem k celkovému příklonu společnosti k oživování a obnovování městské zeleně a ke zvyšování počtu okrasných zahrad a parků jak ze strany města, tak na zakázku soukromých investorů je zřejmé, že o tento obor bude zájem i v budoucnu.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Zahradník - dílny - Škola Jarov
Devatero řemesel - Škola Jarov

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ SOŠ JAROV
FLORISTICKÁ SOUTĚŽ ČZS SOŠ JAROV
DĚČÍNSKÁ KOTVA SOŠ JAROV

DĚČÍNSKÁ KOTVA

CVRČOVICKÁ KOPRETINA 2019 SOŠ JAROV
POLABSKÝ MOTÝL 2019 SOŠ JAROV

KONFERENCE ERASMUS+

V pondělí 5. listopadu 2018 se uskutečnilo v hotelu Svornost…
FESTIVAL VĚDY 2019
REKVALIFIKACE SOŠ JAROV
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA JAROVĚ 2019
DENDROLOGICKÁ ZAHRADA V ČERVNU SOŠ JAROV
MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2019 SOŠ JAROV
REKVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY SOŠ JAROV
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00