ZAHRADNÍK

(41 – 52 – H/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Charakteristika profese zahradník je velice široká. Patří sem květinářství, sadovnictví, ovocnářství a zelinářství, ruční i mechanizované činnosti při pěstování květin, zeleniny i ovocných rostlin a tvorbě okrasné zeleně, vázání a aranžování květin, výroba věnců, vánočních svícnů apod., ale také realizace navržené zahradnické úpravy rodinných okrasných zahrad či úpravy veřejné zeleně.

Naše škola má výuce tohoto oboru více než stoletou tradici a tedy velmi dobré zkušenosti a vybavení jako jsou vlastní pěstební zahrady, síť květinářských prodejen a především školní botanickou zahradu, která je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání zahradník . Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka. Absolventi oboru zahradník nacházejí uplatnění v různých společnostech, ať už se jedná o soukromé firmy, odborné prodejny nebo instituce Hlavního města Prahy. Vzhledem k celkovému příklonu společnosti k oživování a obnovování městské zeleně a ke zvyšování počtu okrasných zahrad a parků jak ze strany města, tak na zakázku soukromých investorů je zřejmé, že o tento obor bude zájem i v budoucnu.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Zahradník - dílny - Škola Jarov
Devatero řemesel - Škola Jarov

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

FLORA PRAGENSIS 2019
KOPIDLENSKÝ KVÍTEK 2019
HEJNICE 2019
ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ SOŠ JAROV
FLORISTICKÁ SOUTĚŽ ČZS SOŠ JAROV
DĚČÍNSKÁ KOTVA SOŠ JAROV

DĚČÍNSKÁ KOTVA

VÝSTAVA ORCHIDEJÍ 2020
PŘEDJAŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ
ZAJÍMAVÁ ZAKÁZKA ZAHRADNICKÉHO OBORU
KURZ „ÚDRŽBA ZAHRADY“
ZELENÁ BURZA 2020

ZELENÁ BURZA 2020

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ NA ČZU
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00