ZEDNICKÉ PRÁCE

(36 – 67 – E/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

V učebním oboru zednické práce se žáci seznamují s  materiálovou základnou, zděním z různých materiálů, prováděním vnitřních a vnějších omítek, betonářskými pracemi, komponenty při výrobě malt a betonů, obkladačskými a kladečskými pracemi, osazováním prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby, vybouráváním nosných i nenosných částí konstrukcí. Dodatečně osazují výrobky a prvky hlavní a přidružené stavební výroby, jednoduchou ležatou kanalizaci a drenáže, provádějí montážní práce při osazování železobetonových prvků.

Samozřejmou součástí výuky oboru zedník jsou moderní technologie (provádění tzv.“suchých staveb“). Patří sem provádění zdiva z porobetonových tvárnic HEBEL nebo YTONG včetně povrchové úpravy a použití sádrokartonu ve stavebnictví.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání zedník, ale uplatní se i v oblastech nákupu či prodeje stavebních materiálů.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY

Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Učební obory H - zedník
Devatero řemesel - Škola Jarov

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

OBKLADAČI SOŠ JAROV
ZEDNÍCI NA SUSO 2019 SOŠ JAROV
Soutěž se stavebnicí Merkur

SUSO 2018 - 2018-09-21

Naši zedníci na soutěži Naše škola se ve dnech 18.…

LIPOVÁ RATOLEST

Svaz zakládání a údržby zeleně pořádal ve dnech 24. –…

OBKLADAČSKÉ NADĚJE 2018

Ve dnech 10. - 11. dubna 2018 se naši žáci Filip Gajdušek…
SOLLERTIA 2019 SOŠ JAROV

SOLLERTIA 2019

PRIMÁTOR OTEVŘEL NÁŠ NOVÝ MOST SOŠ JAROV
STAVAŘI VE ŠPANĚLSKU SOŠ JAROV
ZAHRANIČÍ SOŠ JAROV
GRANTY hl. m. PRAHY 2019 SOŠ JAROV
OBKLADAČI SOŠ JAROV
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00